SADA DOSTUPAN KAO VIRTUALNA CERTIFIKACIJA, OBUKA SA INSTRUKTOROM

Tokom ovog trodnevnog praktičnog programa, radićete na jednom od vaših stvarnih projekata kako bi teoriju primenili u praksi na licu mesta. Pored toga što će vas učiti o Prosci® metodologiji i ADKAR® Modelu, ovaj program će vas opremiti i znanjem, alatima i podrškom koja će vam biti potrebna da kontinuirano sprovodite uspešnu promenu u vašoj organizaciji.

Prisustvovanje ovom programu će vam pružiti priliku da podelite izazove, rešenja i nalaze ne samo sa sertifikovanim Proscijevim instruktorom već i sa kolegama koji su vam slični kroz jedinstven kolaborativan pristup upravljanju promenom.

Ciljevi učenja

Na kraju programa ćete:

 • Savladati osnove promene i upravljanja promenom i razumeti kako ona poboljšava rezultate organizacije
 • Naučiti kako da primenite Prosci ADKAR® Model kako bi olakšali ličnu promenu
 • Primeniti trofazni Prosci proces na vaš stvarni projekat tokom programa, što će vas naučiti da:
  • Procenite spremnost
  • Identifikujete obuhvaćene grupe
  • Izgraditi holističku strategiju za uticanje na lične prelaze
 • Bićete u stanju da primenite metodologiju i alate za upravljanje promenom zasnovane na istraživanju na bilo koj projekat
 • Bićete u stanju da kolegama i lideru u vašoj organizaciji objasnite vrednost upravljanja promenom i da se pozabavite potrebom za strukturiranim pristupom promenama
 • Napraviti plan upravljanja promenom i izvršiti prezentaciju na stvarnom poslovnom slučaju koji ćete odneti vašoj organizaciji
 • Steći pristup Proscijevoj metodologiji, alatima i materijalima za upravljanje promenom
 • I konačno, postaćete sertifikovani Prosci vršilac upravljanja promenom

Prosci® Sertifikacioni program upravljanja promenom je napravljen da bude po meri bilo kog pojedinca koji je odgovoran da pokrene i upravlja promenom bilo koje veličine u timu ili u organizaciji.

Naročito je koristan:

 • Liderima promene
 • Menadžerima projekta
 • Vršiocima upravljanja promenom
 • Stručnjacima za kontinuirano unapređivanje
 • IT stručnjacima
 • Poslovnim partnerima za ljudske resurse
 • Stručnjacima za razvoj organizacije
 • Članovima projektnog tima

Raspored programa

1. dan

 • Zašto upravljanje promenom?
 • ROI efektivnog upravljanja promenom
 • Prosci® ADKAR® Model
 • Sedam koncepata promene
 • Priprema za promenu: procena spremnosti promene

2. dan

 • Priprema za promenu: građenje strukture tima i procena sponzorstva
 • Upravljanje promenom: kreiranje prilagođenih planova komunikacije i sponzorstva
 • Prezentacije izvršnog plana projekta

3. dan

 • Upravljanje promenom: priprema planova obuke, treninga i upravljanja otporom
 • Jačanje promene
 • Ispit
 • Dodela diploma

Materijali za kurs uključeni u paket:

 • Radna sveska i procena programa
 • Najbolje prakse u upravljanju promenom
 • Vodič za zaposlene za preživljavanje promena
 • Upravljanje promenom: Ljudska strana prom,ene
 • ADKAR: Model za promenu u poslovanju, državnim organima i našoj zajednici
 • Jednogodišnja pretplata na Prosci Practitioner eToolkit za rukovodioce promene

Tokom programa će biti pokrivene sledeće teme:

 • Prosci® ADKAR® Model
 • Sponzorstvo
 • Komunikacija
 • Upravljanje otporom
 • Koncepti promene
 • Povraćaj ulaganja (ROI) u upravljanje promenom

Preduslov: nema

Pripremni radovi:

 1. Završetak pripremnih radova (primićete Paket za pripremne radove (Pre-work Pack) putem imejla nakon što podnesete vašu prijavu)
 2. Dobićete materijale i morate da pročitate:
  • Vodič za Koncepte upravljanja promenom
  • ADKAR®: Model za promenu u poslovanju, državnim organima i našoj zajednici, autor Jeffrey Hiatt (poglavlja 1–9, očekivano vreme čitanja: 1 do 2 sata)
 1. ulogujte se na portal kompanije Prosci

Nedelju dana pre programa, primićete imejl sa adrese portal@prosci.com. Nakon što aktivirate vaš nalog na Portalu, moći ćete da vidite „Practitioner eToolkit“ u polju „Moji resursi“ (My resources).

U polju „Moji resursi“ ćete naći „ADKAR® eLearning module“. Popunite modul, odštampajte izveštaj i unesite ga u program.

Imaćete pristup ADKAR® eLearning modulu tokom 90 dana.

Da biste uspešno učestvovali u programu, trebaće vam

 • Laptop (ne tablet/iPad), kabl za punjenje laptopa, Microsoft Office 2007 ili iznad (Word, Excel i PowerPoint) ili Microsoft 2008 za Mac ili iznad (Word, Excel i PowerPoint), USB priključak (nije šifrovan) ili hab
 • USB stik
 • Primerak vašeg popunjenog izveštaja o pripremnim radovima i o ADKAR® eLearning učenju

Dress code je opušten.

PRONAĐITE VAŠ SERTIFIKACIONI PROGRAM

1.Venue Prosci’s Virtual Instructor-Led Change Management Certification Program is an online, interactive, three-day learning experience. Bookings All bookings and all changes should be made through PDiVision, the organizer of the event. What is included? The program fee includes course materials and other activities included in the program. [...]