OBUKE

OBUKE2020-05-25T10:18:58+00:00

RADIONICA ZA ISPORUČIVANJE REZULTATA PROJEKTA

Ova poludnevna radionica je napravljena da pomogne menadžerima projekta i vršiocima promene da razumeju jedni druge na putu do postizanja konačnih rezultata i da prepoznaju korist od promene. Ova radionica usmerena na rezultate uči učesnike kako i kada da integrišu planove za promene u projektne planove, i kako da upravljaju promenom koju projekat donosi kako bi ispunili ciljeve projekta [...]

OSNOVE UPRAVLJANJA PROMENOM

Ovaj jednodnevni program za učenje je napravljen da pruži osnove upravljanja promenom i čini da učesnici razumeju koristi koje efektivno upravljanje ima po organizaciju. Pet načela se primenjuje na pravi projekat ili inicijativu za promenu kako bi se izgradila svest i želja za implementacijom upravljanja promenama. Ciljevi učenja Glavne koristi od ovog programa su Ustanovljena definicija upravljanja promenama i [...]

KRATKO IZVEŠTAVANJE SPONZORA O UPRAVLJANJU PROMENOM

Prema referentnim studijama kompanije Prosci® o upravljanju promenama koje su vršene tokom 18 godina, vidljivo i aktivno sponzorstvo je glavni faktor uspešne promene. Ovaj program je napravljen da učini da viši rukovodioci i lideri organizacije razumeju njihovu ulogu tokom promene i važnost iste u postizanju poslovnih rezultata. Otpor promenama je prirodan poriv a jaka komunikacija je ključni faktor uspeha. [...]

PROGRAM UPRAVLJANJA PROMENOM ZA MENADŽERE

Kada organizacija postavi nove poslovne ciljeve, potrebna su neka unapređenja. Ta unapređenja uključuju procese, poslovne uloge, tehnologiju, organizacione strukture, itd. Projekti obično donose rešenje, ali promena ka poboljšanom stanju organizacije je ustvari u ljudima. Ljudi moraju da promene način na koji rade njihov posao i samo tada organizacija u celini može da postane bolja i tada će biti u [...]