USPOSABLJANJA

USPOSABLJANJA2020-04-17T08:50:24+00:00

TEMELJI UPRAVLJANJA SPREMEMB

Ta enodnevni program je oblikovan tako, da udeležence nauči temeljev upravljanja sprememb in jim na razumljiv način predstavi prednosti učinkovitega upravljanja sprememb v organizaciji. Na realni problem ali iniciativo za spremembo bomo aplicirali pet temeljnih načel z namenom gradnje zavedanja in želje po implementaciji upravljanja sprememb. S programom udeleženci pridobijo: Vzpostavljeno definicijo upravljanja sprememb in razumevanje njegove vrednosti Razumevanje [...]

UPRAVLJANJE SPREMEMB ZA ZAPOSLENE

Ne glede na obseg spremembe, naj gre za implementacijo male procesne spremembe ali streteške spremembe z visoko investicijo, so ljudje tisti, ki jo uspešno udejanjijo. Vaš cilj bi moral biti navdihovati zaposlene, da posvojijo vaše načrte za spremembe in jim pomagati, da jih sprejmejo. Zaposleni imajo ključno vlogo in to usposabljanje je oblikovano, da naslovi njihove skrbi in jih [...]

DELAVNICA DOSEGANJE PROJEKTNIH REZULTATOV

Poldnevna delavnica je oblikovana z namenom večjega medsebojnega razumevanja med projektnimi managerji in vodji sprememb na skupni poti za obogatitev končnih rezultatov in prepoznanje pozitivnih učinkov spremembe. Delavnica je osredotočena na rezultate in uči udeležence, kako in kdaj integrirati načrt za spremembo v projektni načrt ter kako spremembo upravljati tako, da dosežejo projektne cilje in pričakovane rezultate. Cilji programa [...]

PROGRAM UPRAVLJANJA SPREMEMB ZA MANAGERJE

Ko si organizacija zastavi nove poslovne cilje, so potrebne nekatere izboljšave. Te se nanašajo na procese, delovne vloge, tehnologijo, organizacijsko strukturo ipd. Projekti po navadi ponudijo rešitev, a sprememba v smeri izboljšanega stanja organizacije je v resnici v ljudeh. Ljudje morajo spremeniti načine, na katere opravljajo svoje delo, in samo tako lahko cela organizacija postane boljša in sposobna doseči [...]

CHANGE MANAGEMENT SPONZORSKA DELAVNICA

Več kot 20 let Prosci® primerjalnih raziskav upravljanja sprememb kaže, da je vidna in aktivna podpora najpomembnejši faktor uspešne spremembe. Program je načrtovan tako, da višje vodstvo in organizacijski vodje razumejo svojo vlogo med spremembami in njeno pomembnost pri doseganju poslovnih rezultatov. Odpor do sprememb je naraven, zato je za uspeh ključna močna komunikacija. Vodje, ki razumejo svojo vlogo [...]