STROŠKI IN TVEGANJA SLABO VODENIH SPREMEMB

5 oktobra, 2021|Komentarji so izklopljeni za STROŠKI IN TVEGANJA SLABO VODENIH SPREMEMB

Neupoštevanje človeške strani spremembe oz. slabo vodenje le te lahko organizacijo vodita v dodatno tveganje in višanje stroškov. Učinkovito upravljanje sprememb je tehnika, ki lahko zmanjša stroške in omogoča izvedbo taktik za zmanjšanje tveganja. Katerim [...]

Imate na svoji strani prave ljudi?

28 septembra, 2021|Komentarji so izklopljeni za Imate na svoji strani prave ljudi?

Imate na svojem projektu primernega sponzorja, a ta ne zagotavlja nimate prave sponzorske podpore, ki jo potrebujete za uspeh? Ko vodje projektov in vodje aktivnosti upravljanja sprememb pozovemo, da navedejo najpomembnejši dejavnik ena za uspehu [...]

4 nasveti za izgradnjo agilnejše organizacije

21 septembra, 2021|Komentarji so izklopljeni za 4 nasveti za izgradnjo agilnejše organizacije

Izgradnja zmogljivosti upravljanja sprememb je več kot samo želja po spremembi ali dekret vodstva. Izgradnja zmogljivosti uvajanja sprememb v organizaciji je strukturiran proces z določenim namenom. Veliko tveganje je, da se kot družba pogosto preveč [...]

Kakšne so naloge sponzorja?

14 septembra, 2021|Komentarji so izklopljeni za Kakšne so naloge sponzorja?

Primarni sponzor je vodja, ki odobri spremembo v organizaciji. Kot prejemnik koristi znotraj organizacije je odgovoren za to, da sprememba uresniči predvidene koristi. Organizacijski nivo, na katerem je sponzor, je odvisen od stopnje tveganja, ki [...]

5 učinkovitih metod, kako aktivno vključiti sponzorja v proces upravljanja sprememb!

25 avgusta, 2021|Komentarji so izklopljeni za 5 učinkovitih metod, kako aktivno vključiti sponzorja v proces upravljanja sprememb!

Kako si zagotoviti podporo vodstva? Pomembna tema dveh desetletij raziskav najboljših praks upravljanja sprememb je, da imajo direktorji in vodilni ključno vlogo pri spremembah. Aktivno in vidno sponzorstvo sprememb je prvi dejavnik uspeha za ustvarjanje [...]

Vsi smo odgovorni!

16 junija, 2021|Komentarji so izklopljeni za Vsi smo odgovorni!

Piše: Tjaša Tomšič Komunikacija – trenutno ena izmed najbolj uporabljanih BUZZ besed. Ampak kaj komunikacija sploh je? Komuniciramo neprestano. Z besedami, telesno govorico, energijo, ki jo prinesemo v prostor, izgledom, načinom govora in še na [...]

Trije nasveti, kako spremenimo krizo v priložnost za rast

8 junija, 2021|Komentarji so izklopljeni za Trije nasveti, kako spremenimo krizo v priložnost za rast

V časih krize se velikokrat srečamo z izrazi žilav, odporen, neuničljiv, trdoživ. Pogosto s tem nakazujemo, da so se ljudje sposobni prilagoditi razmeram in se lahko postavijo na noge po težkih izzivih. Ti ljudje pa [...]

Ne tremo vseh orehov na enak način!

1 junija, 2021|Komentarji so izklopljeni za Ne tremo vseh orehov na enak način!

ADKAR lahko označimo kot platformo za upravljanje in razumevanje individualne spremembe. Model je sestavljen iz petih temeljnih gradnikov, ki morajo biti izpolnjeni za uspešno spremembo: zavedanje o pomembnosti spremembe, želja, da pri tej spremembi sodelujemo [...]

»NO SIZE FITS ALL«

25 maja, 2021|Komentarji so izklopljeni za »NO SIZE FITS ALL«

Piše: Anja Žagar Zelo znan rek pesnika Rumija pravi: »Včeraj sem mislil, da sem pameten in da bom lahko spremenil svet. Danes pa sem moder in vem, da lahko spremenim samo sebe.« Namreč pri uvajanju [...]

Ko nam upor zaposlenih pride prav!

18 maja, 2021|Komentarji so izklopljeni za Ko nam upor zaposlenih pride prav!

Odpor poznamo v različnih oblikah in velikostih in ga zaznamo v vedenju zaposlenih. Odpor lahko skozi projekt prinese težave pri izvedbi. Vendar pa ni vedno negativen in lahko zelo pozitivno vpliva na uspeh spremembe. Z [...]

5 pomembnih vlog vodje

11 maja, 2021|Komentarji so izklopljeni za 5 pomembnih vlog vodje

Skozi projekte, kjer skozi treninge in coach-ing poizkušamo zagotoviti uspešno izvedbo spremembe vedno znova ugotavljamo, kako pomembni v tem procesu so vodje. So ključni faktor, ki s svojim delovanjem pomagajo pri prehodu skozi spremembo svojim [...]

Moč besedne zveze POVEJ MI VEČ!

3 maja, 2021|Komentarji so izklopljeni za Moč besedne zveze POVEJ MI VEČ!

Ko govorimo o odnosu med soljudmi, v zadnjem letu vse pogosteje slišimo besede sočutje, spoštovanje in empatija. Te besede nas opomnijo na človečnost v naših interakcijah. Sočutje, spoštovanje in empatijo pa lahko strnimo tudi v [...]

Kako različni tipi osebnosti vidijo spremembo?

27 aprila, 2021|Komentarji so izklopljeni za Kako različni tipi osebnosti vidijo spremembo?

Piše: Anja Žagar Ste se kdaj znašli v situaciji, ko ste skupini sodelavcev vneto, polni optimizma in navdiha predstavili spremembo, ki jo želite vpeljati v podjetju pa ste naleteli na odzive kot so: »Zakaj mi [...]

5 nasvetov za boljšo komunikacijo v času sprememb

20 aprila, 2021|Komentarji so izklopljeni za 5 nasvetov za boljšo komunikacijo v času sprememb

Učinkovita komunikacija je ključna pri vsakem projektu ali pobudi, ki vnaša spremembo. Elektronsko sporočilo v ponedeljek z obvestilom o izobraževanju v sredo in štartom projekta v petek ne vodi v uspeh projekta in spremembe. Komunikacija [...]

Vaš komunikacijski plan ukazuje ali komunicira?

13 aprila, 2021|Komentarji so izklopljeni za Vaš komunikacijski plan ukazuje ali komunicira?

Lahko se strinjamo, da je učinkovita komunikacija kritičen dejavnik upravljanja sprememb. Še več, managerji sprememb so jo, v Prosci raziskavi upravljanja sprememb, označili kot enega najpomembnejših dejavnikov za uspeh projekta. Na žalost pa v  času [...]

Komunikacija ni dovolj!

6 aprila, 2021|Komentarji so izklopljeni za Komunikacija ni dovolj!

Eden najpogostejših mitov, ki mu veliko ljudi verjame je, da je dober komunikacijski načrt dovolj za uspešno spremembo. Ne drži! Raziskave kažejo, da je komunikacija šele na 5 mestu dejavnikov, ki doprinesejo k uspešnosti upravljanja [...]

Zaveznika: upravljanje sprememb in projektno vodenje

14 februarja, 2021|Komentarji so izklopljeni za Zaveznika: upravljanje sprememb in projektno vodenje

Ob izvedbi ideje ali projekta sta nujno potrebni obe disciplini, tako upravljanje sprememb kot projektno vodenje. Obe disciplini vnašata kritično strukturo, ki je potrebna za učinkovito implementacijo spremembe in dosego želenih rezultatov. Usklajeno delovanje ustvarja [...]

Kdo je zvezda upravljanja sprememb?

7 februarja, 2021|Komentarji so izklopljeni za Kdo je zvezda upravljanja sprememb?

Za uspešno spremembo potrebujemo uigran tim različnih vlog in posledično posameznikov, ki spremembo načrtujejo, jo komunicirajo, izvajajo in se nanjo prilagodijo. Kot smo že omenili v prejšnjih prispevkih, poznamo več različnih skupin vlog. Vloge, ki [...]

Kdo je režiser spremembe?

30 januarja, 2021|Komentarji so izklopljeni za Kdo je režiser spremembe?

Proces uvedbe spremembe zahteva dober načrt in dobro koordinirane aktivnosti ter zavzetost celotne mreže ključnih vlog v organizaciji. Ključne vloge lahko razdelimo na 2 dela. En del predstavljajo vloge, ki neposredno komunicirajo z ljudmi na [...]

Prva »bojna« linija uvajanja sprememb

16 januarja, 2021|Komentarji so izklopljeni za Prva »bojna« linija uvajanja sprememb

Proces uvedbe spremembe zahteva dober načrt in dobro koordinirane aktivnosti ter zavzetost celotne mreže ključnih posameznikov v organizaciji. Ključne vloge lahko razdelimo na 2 dela. En del predstavljajo vloge, ki neposredno komunicirajo z ljudmi na [...]

Kdo v organizaciji vodi spremembo?

7 januarja, 2021|Komentarji so izklopljeni za Kdo v organizaciji vodi spremembo?

Glavni cilj upravljanja sprememb je doseganje rezultatov in uspehov organizacije z vključevanjem in navdihovanjem zaposlenih za prilagoditev na nove načine dela. Ne glede na to ali spreminjamo procese, delovna mesta, organizacijsko strukturo ali pa vse [...]

Odkljuknica za aktivacijo sponzorja

4 decembra, 2020|Komentarji so izklopljeni za Odkljuknica za aktivacijo sponzorja

Prosci odkljuknica za aktivacijo sponzorjev je nastala na podlagi dveh desetletij raziskav, v katerih je sodelovalo več kot 3400 udeležencev. Odkljuknico se lahko uporablja kot orodje ali pomoč pri razmišljanju ali so upoštevane najboljše prakse [...]

  • Uprevljanje sprememb

Vztrajaš?

20 novembra, 2020|Komentarji so izklopljeni za Vztrajaš?

Utrjevanje je zadnji gradnik modela ADKAR®. Modela osebnostne spremembe. Ponovimo; Model ADKAR® je sestavljen iz 5 gradnikov, ki omogočajo uspešno vpeljavo izvedbe: Zavedanje (Awareness) Želja (Desire) Znanje (Kowledge) Sposobnost (Ability) Utrjevanje (Reinforcement®) Naravno je, da [...]

  • ADKAR Knowladge Change2value

Zmoreš?

13 novembra, 2020|Komentarji so izklopljeni za Zmoreš?

Sposobnost je četrti od gradnikov modela ADKAR. Model ADKAR je namreč enostaven in učinkovit model osebne spremembe, ki deluje na posamezniku ali množici. Ponovimo; Model ADKAR® je sestavljen iz 5 gradnikov, ki omogočajo uspešno vpeljavo [...]

  • ADKAR Knowladge Change2value

Ali znaš?

5 novembra, 2020|Komentarji so izklopljeni za Ali znaš?

Čeprav je izgradnja znanja zelo pomemben gradnik na poti k spremembi, pa se sprememba ne začne z osvajanjem znanj. Znanje je šele tretji gradnik Prosci modela ADKAR. Ponovimo: model ADKAR® je sestavljen iz 5 gradnikov, [...]