Vrednote = Vredno te!

Piše: Špela Ramovš Vsako podjetje ob svoji ustanovitvi zapiše poslanstvo, vizijo in tudi vrednote. Te naj bi usmerjale delovno kulturo podjetja, pomagale držati pravo smer dela in tudi navzven kazale, za kaj si podjetje prizadeva. Seveda so prvi v vrsti vodje, ki bi morali živeti in izražati vrednote tako, kot so jih zapisali. Namreč zgled pove več kot vsaka zapisana beseda ali posneti video prispevek. Na kaj bodite pozorni pri uveljavljanju vrednot vašega podjetja: Zapišite vrednote in jih javno objavite. Vrednote podjetja morajo biti nemudoma dostopne vsakemu zaposlenemu, najbolje kar na vsakem koraku po pisarni, in hkrati tudi vsem zunanjim deležnikom. [...]

Vrednote = Vredno te!2021-10-26T11:37:31+00:00

STROŠKI IN TVEGANJA SLABO VODENIH SPREMEMB

Neupoštevanje človeške strani spremembe oz. slabo vodenje le te lahko organizacijo vodita v dodatno tveganje in višanje stroškov. Učinkovito upravljanje sprememb je tehnika, ki lahko zmanjša stroške in omogoča izvedbo taktik za zmanjšanje tveganja. Katerim stroškom in tveganjem se lahko izognete z uporabo upravljanja sprememb? POSLEDICE NAPAČNEGA UPRAVLJANJA SPREMEMBE Vsak od nas je že doživel slabo izvedeno spremembo. Bodisi kot izvajalec, ali pa kot “žrtev”. Kadar so projekti in pobude slabo vodeni z vidika človeške plati spremembe, ne dosežemo želenih rezultatov in poslovnih učinkov. Iz izkušenj vemo, da se na tak način individualna sprememba, ki se razvije v organizacijsko, ne zgodi. [...]

STROŠKI IN TVEGANJA SLABO VODENIH SPREMEMB2021-10-05T09:29:42+00:00

Imate na svoji strani prave ljudi?

Imate na svojem projektu primernega sponzorja, a ta ne zagotavlja nimate prave sponzorske podpore, ki jo potrebujete za uspeh? Ko vodje projektov in vodje aktivnosti upravljanja sprememb pozovemo, da navedejo najpomembnejši dejavnik ena za uspehu projekta, običajno odgovorijo podobno: aktivno in vidno sponzorstvo. V raziskavah podjetja Prosci o najboljših praksah pri upravljanju sprememb je aktivno in vidno sponzorstvo definirano kot najpomembnejši prispevek k uspehu projekta. Naveden je kar štirikrat pogosteje kot kateri koli drug dejavnik. Kljub visokemu odstotku projektov, ki imajo imenovanega primarnega sponzorja, mnogim managerjem sprememb za uspeh manjka prav “pravo” in učinkovito sponzorstvo. ZAKAJ JE PRAVI SPONSOR POMEMBEN? Če [...]

Imate na svoji strani prave ljudi?2021-09-28T19:31:30+00:00

4 nasveti za izgradnjo agilnejše organizacije

Izgradnja zmogljivosti upravljanja sprememb je več kot samo želja po spremembi ali dekret vodstva. Izgradnja zmogljivosti uvajanja sprememb v organizaciji je strukturiran proces z določenim namenom. Veliko tveganje je, da se kot družba pogosto preveč osredotočimo na koncept organizacijske agilnosti, hkrati pa ne razmišljamo o tem, kaj izgradnja agilnost kot taka pomeni. Izgradnja ključnih kompetenc za uvedbo sprememb, sama po sebi predstavlja spremembo v organizaciji. In ravno izgradnja pravih kompetenc občutno spremeni način upravljanja in uvedbe sprememb. Predstavljamo vam 4 nasvete kako izgraditi dobre temelje za uspešno uvajanje sprememb v organizaciji. Nastali so ob spremljanju ključnih napak, ki so jih v [...]

4 nasveti za izgradnjo agilnejše organizacije2021-09-22T08:14:29+00:00

Kakšne so naloge sponzorja?

Primarni sponzor je vodja, ki odobri spremembo v organizaciji. Kot prejemnik koristi znotraj organizacije je odgovoren za to, da sprememba uresniči predvidene koristi. Organizacijski nivo, na katerem je sponzor, je odvisen od stopnje tveganja, ki ga prinaša sprememba. Pobuda z visokim tveganjem kot primarnega sponzorja zahteva višjega izvršnega direktorja oz. vodjo. Pobudo z manjšim tveganjem lahko sponzorira tudi vodja oddelka oz. vodja srednje ravni. Odvisno od obsega in kompleksnosti spremembe lahko primarni sponzor vključi druge sponzorje, ki bodo po potrebi pripomogli k širjenju in napredovanju sprememb na specifičnih področjih organizacije. Takšen sponzor je lahko kateri koli vodja podjetja, izvršni direktor ali [...]

Kakšne so naloge sponzorja?2021-09-14T21:21:02+00:00

5 učinkovitih metod, kako aktivno vključiti sponzorja v proces upravljanja sprememb!

Kako si zagotoviti podporo vodstva? Pomembna tema dveh desetletij raziskav najboljših praks upravljanja sprememb je, da imajo direktorji in vodilni ključno vlogo pri spremembah. Aktivno in vidno sponzorstvo sprememb je prvi dejavnik uspeha za ustvarjanje uspešnih rezultatov sprememb. Managerji sprememb pa imajo pomembno vlogo pri omogočanju in podpori sponzorjev pri sponzorski vlogi. Ko ekipe za upravljanje sprememb učinkovito podpirajo sponzorje, postanejo sponzorji vodilni partnerji pri doseganju uspešnih rezultatov sprememb. Podajamo izbor raziskav najboljših praks za vključevanje vodij in vrhovnega vodstva v vlogo sponzorjev sprememb. NAJUČINKOVNEJŠE TAKTIKE ZA USTVARJANJE AKTIVNEGA IN VIDNEGA SPONZORJA Udeleženci raziskave so opredelili pet načinov, ki jih lahko [...]

5 učinkovitih metod, kako aktivno vključiti sponzorja v proces upravljanja sprememb!2021-08-25T14:58:55+00:00

Vsi smo odgovorni!

Piše: Tjaša Tomšič Komunikacija – trenutno ena izmed najbolj uporabljanih BUZZ besed. Ampak kaj komunikacija sploh je? Komuniciramo neprestano. Z besedami, telesno govorico, energijo, ki jo prinesemo v prostor, izgledom, načinom govora in še na vrsto drugih načinov. Tako lahko trdim, da komunikacija v primeru transformacije oziroma prehoda skozi spremembo ni nekaj novega. To ni nekaj kar ne znamo in se moramo na novo naučiti. Bolj gre za to, da se moramo spomniti kdo stoji na “nasprotni strani” komunikacijskega kanala. Navadno je prvi odgovor: zaposleni ali ciljne skupine. Že res. Pa vendar, kdo so zaposleni? Če pogledamo pod površje poimenovanj segmentov, [...]

Vsi smo odgovorni!2021-06-16T00:16:54+00:00

Trije nasveti, kako spremenimo krizo v priložnost za rast

V časih krize se velikokrat srečamo z izrazi žilav, odporen, neuničljiv, trdoživ. Pogosto s tem nakazujemo, da so se ljudje sposobni prilagoditi razmeram in se lahko postavijo na noge po težkih izzivih. Ti ljudje pa se ne vrnejo samo v neko prejšnje stanje, v katerem so bili pred izzivom, temveč to izkoristijo za svoj razvoj.  Za njih ni bistvo, da samo premagajo izzive, ampak da zaradi njih rastejo in osvajajo nove življenjske nauke. Spremembe in trdoživost Osebno in poslovno življenje se nenehno spreminja in zato smo prisiljeni v prilagajanje novim spremembam na tedenski ali celo dnevni ravni. Ljudje se vedno znova [...]

Trije nasveti, kako spremenimo krizo v priložnost za rast2021-06-08T20:44:46+00:00

Ne tremo vseh orehov na enak način!

ADKAR lahko označimo kot platformo za upravljanje in razumevanje individualne spremembe. Model je sestavljen iz petih temeljnih gradnikov, ki morajo biti izpolnjeni za uspešno spremembo: zavedanje o pomembnosti spremembe, želja, da pri tej spremembi sodelujemo in smo njen ključni del, znanje, ki je potrebno, da lahko s potrebnimi veščinami in sposobnosti uvedemo spremembo, sposobnost, da lahko uporabimo pridobljene veščine, utrditev spremembe, tako da se rezultati spremembe uporabljajo vsakodnevno Napredovanje iz enega gradnika v drugega ni ne konstantna, ne samoumevna. Posameznik namreč navadno dosežejo t.i. točke prepreke pri enem ali več gradnikih, kar jih ovira pri napredovanju skozi proces. Poglejmo kako jim [...]

Ne tremo vseh orehov na enak način!2021-06-01T20:59:31+00:00

»NO SIZE FITS ALL«

Piše: Anja Žagar Zelo znan rek pesnika Rumija pravi: »Včeraj sem mislil, da sem pameten in da bom lahko spremenil svet. Danes pa sem moder in vem, da lahko spremenim samo sebe.« Namreč pri uvajanju sprememb v delovnem okolju se lahko hitro ujamemo v zanko prepričanja, da vsakdo spremembo razume na enak način kot mi in da vsakdo ve, kaj mora storiti v procesu uvajanja. Pa v praksi temu ni tako. Zato je potrebno poznati zlato pravilo pri uvajanju sprememb, ki pravi: »No size fits all.« Ker imamo vedno opravka z ljudmi različnih tipov osebnosti (rumeni, rdeči, zeleni in modri tip) [...]

»NO SIZE FITS ALL«2021-09-27T10:03:10+00:00
Go to Top